Emitentul pune la dispoziția investitorilor analiza consolidată a activelor, capitalurilor și datoriilor Grupului la finalul perioadei de raportare 30 iunie 2020.

Față de H1 2019, imobilizările necorporale au crescut semnificativ, dar nu în perioada de raportare, ci în H2 2019. Elementul care a contribuit la creștere a fost înregistrarea valorii finale a goodwill-ului Dendrio obținut în tranzacția cu Crescendo (5.45 milioane lei). Scaderea inregistrata de pozitia “imobilizari corporale” se datoreaza amortizarii.

  30/Jun/19  30/Jun/20 
Fond comercial 12,251,643   17,701,643  
Alte imobilizari necorporale 5,759,165   6,079,038  
Imobilizari corporale 7,712,122   5,994,018  
Titluri puse in echivalenta 1,145,726   991,756  
Alte imobilizari financiare 1,057,069   1,107,049  
Impozit amanat 711,576   643,354  
Total active imobilizate 28,637,300   32,516,857  

30/Jun/19  30/Jun/20 
Stocuri 2,655,533   971,621  
Creante comerciale si alte creante 26,367,049   37,017,536  
Numerar si echivalente 15,214,300   26,063,622  
Total active circulante 44,236,882   64,052,779  

Valoarea totală a activelor circulante la nivel de grup a crescut în H1 2020 cu 45% consolidat, de la valoarea de 44,2 milioane lei până la 64 milioane lei. Această creștere este generată de avansul cu 40% al businessului – vizibil în creanțele asupra clienților, si de o crestere semnificativa a numerarului (71% fata de H1 2019), ca urmare a derularii operatiunii de majorare de capital din Martie – Aprilie 2020.

În ceea ce privește variația stocurilor, acestea au înregistrat o scadere datorata fluxului natural al businessului, ceea ce arata o mai buna gestiune a subiectului. Continuam sa ne propunem sa reducem la minim aceste valori, fiindcă în esență existența stocurilor arată „vânzări ce puteau fi făcute mai repede”. Intotdeauna am urmărit să nu operăm cu stocuri.

30/Jun/19  30/Jun/20 
Total capitaluri proprii 9,778,789   21,514,987  
Capital social 7,114,452   22,904,973  
Prime de emisiune 3,584,392   982,966  
Alte elemente de capitaluri proprii 1,430,829   1,671,049  
Rezerve legale 266,124   365,212  
Rezultat reportat 1,795,005   (4,176,804) 
Rezultat curent (4,583,280)  (681,595) 
Total capitaluri 9,607,522   21,065,800  
Interese minoritare 171,267   449,187  

La 30 iunie 2020, capitalurile proprii ale grupului au inregistrat o crestere semnificativa fata de H1 2019 (o evolutie pozitiva de 120%), fiind influentate pozitiv de urmatoarele evolutii:

  • Cresterea capitalului social in H2 2019 ca urmare a Stock Option Plan si inregistrarii operatiunii de majorare cu actiuni gratuite din iulie 2019.
  • Cresterea capitalului social si in H1 2020 ca urmare a derularii cu succes a unei operatiuni de majorare cu aporturi noi – si randament de 25% pentru investitori
  • Imbunatatirea cu aproape 4 milioane lei a rezultatului curent
30/Jun/19  30/Jun/20 
Total datorii 63,095,394   75,054,649  
Total datorii pe termen lung 33,085,032   32,755,953  
Total datorii pe termen scurt 30,010,362   42,298,696  
Împrumuturi bancare 8,088,482   6,121,554  
Datorii leasing 1,213,425   1,756,865  
Datorii privind impozitul pe profit 15,059   251,600  
Datorii comerciale si alte datorii 20,693,396   34,168,678  

Datoriile pe termen lung au ramas aproximativ neschimbate, ele fiind compuse in principal din cele 4 emisiuni de obligatiuni (BNET22, BNET23, BNET3A si BNET23C) – totalizand aproape 29 milioane lei. Restul de sume cu titlul de datorie pe termen lung provin in principal din aplicarea IFRS16 – suma de 2.8 milioane lei la 30 iunie 2020 (in scadere cu 1.5 milioane lei fata de H1 2019).

Evolutia pe termen scurt este data aproape integral de evolutia datoriilor comerciale: crestere cu 10 milioane lei (48% fata de H1 2019), combinata cu inregistrarea valorii de 3.45 milioane lei ca datorie fata de actionarii Crescendo, ca urmare a finalizarii tranzactiei din decembrie 2018. Cresterea cu 10 milioane lei a datoriilor la furnizori este acoperita in proportie de 105% de o crestere cu 10.6 milioane lei a creantelor asupra clientilor, conform principiilor de management al cash-flow-ului pe care grupul nostru le aplica. Astfel, acoperirea datoriilor comerciale cu creante este de 108%.

Dacă emisiunile de obligațiuni reprezintă capital împrumutat pe termen lung, structura de creditare bancară a grupului este preponderent formată din revolving overdraft-uri care au ca scop finanțarea pe termen scurt a unor proiecte punctuale. La data prezentului raport, grupul are credite și overdraft-uri pentru finanțarea activității curente în valoare de 12 milioane lei la ProCredit Bank, ING Bank și Unicredit Bank și un plafon non-cash pentru emitere scrisori garantie bancara de 1 milion lei la Banca Transilvania. Emitentul este in permanent dialog cu partenerii creditori bancari pentru a descoperi produsele de creditare corespunzatoare nevoilor grupului.

În Semestrul 1 2020 s-au desfășurat următoarele operațiuni în ceea ce privește creditarea bancară:

  • prelungirea, în luna februarie, a creditului Bittnet Systems în valoare de 2,79 milioane lei de la ProCredit Bank; si
  • transformarea din credit revolving-overdraft in credit cu rambursari lunare pe o perioada de 36 luni.