BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza investitorii despre urmatoarele operatiuni de creditare bancara realizate la nivelul Grupului:

1.      Rambursarea anticipata de catre Bittnet Systems S.A. a creditului in valoare de 4,5 milioane RON contractat in august 2017 la ProCredit Bank;

2.      Contractarea unui produs de creditare de tipul revolving-overdraft de catre Dendrio Solutions SRL de la ProCredit Bank cu urmatoarele coordonate:

·           Valoarea totala facilitate: RON 4.500.000;

·           Destinatia facilitatii: finantarea capitalului de lucru si activitatii curente a Dendrio Solutions SRL;

·           Maturitate: 24 luni cu posibilitate de prelungire;

·           Rata dobanzii: ROBOR3M+2,4% p.a.;

·           Structura garantii:

–          imobilizare cash collateral 10% din valoarea facilitatii;

–          contract fidejusiune asociat unic Bittnet Systems SA;

–          garantie in baza programului “Initiativa pentru IMM” finantat de Uniunea Europeana prin FEDR si “Horizont 2020” si de catre Fondul European de Investitii si Banca Europeana de Investitii;

–          ipoteca mobiliara asupra conturilor Dendrio Solutions SRL deschise la ProCredit Bank.

3.      Prelungire de catre Elian Solutions SRL a facilitatii de tipul revolving-overdraft in valoare de RON 224.000 contractata de la Unicredit Bank:

·           Modalitatea de rambursare: la scadenta;

·           Maturitate facilitate: 6 luni;

·           Dobanda: ROBOR1M+6% p.a.;

·           Structura garantii: ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la Unicredit Bank si cesiune generala de creante.