Ca urmare a aprobarii de catre ASF a Prospectului proportionat de oferta aferent majorarii capitalului social prin aport in numerar, regasiti mai jos Decizia ASF nr. 1353/28.09.2017, CIVM-ul aferent drepturilor de preferinta:

CIVM DP decizie ASF

Actiunile pot fi subscrise in Etapa 1 a majorarii de capital social, in perioada 23.10.2017 – 22.11.2017, dupa cum urmeaza:
• in cazul investitorilor ale caror drepturi de preferinta sunt inregistrate in Sectiunea 1 a Registrului, subscrierea se face exclusiv prin lntermediarul Ofertei si anume SSIF Goldring SA, astfel:

  1. Transmiterea documentelor prin curier sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu mentiunea pe plic ,,pentru majorarea capitalului social al S.C. BITTNET SYSTEMS S.A.” la intermediarul ofertei, respectiv la adresa: SSIF Goldring SA, Str. Tudor Vladimirescu, 56A, Targu Mures, cod 540014, jud. Mures, telefon: 0365 801839; 0265 269 195; 0724 899 499
  2. Depunerea documentelor la sediul lntermediarului SSIF Goldring SA din Targu Mures, Str. Tudor Vladimirescu, 56A, cod 540014, jud. Mures intre orele 9:30 – 17:00 ora Romaniei pe toata durata ofertei, cu exceptia ultimei Zile Lucratoare, cand programul este 09:30-13:00.

Formularele de subscriere si revocare aferente Etapei 1, care va avea loc in perioada 23.10.2017 – 22.11.2017 se regasesc aici:

• in cazul investitorilor ale caror drepturi de preferinta sunt inregistrate in Sectiunea 2 a Registrului, subscrierea se face intr-un cont deschis la un Participant (oricare dintre societatile de brokeraj autorizate conform Legii), subscrierea fiind conditionata de transmiterea respectivului Participant a Scrisorii de angajament, conform Prospectului proportionat: prin transmiterea unui ordin de cumparare conform prevederilor contractului de prestari de servicii de investitii financiare valabil, prin orice mijloace de comunicare prevazute in acel contract, fara a fi necesar sa depuna vreun Formular de Subscriere sau documente de identificare.

Toate detaliile aferente subscrierii in Etapa 1 a majorarii de capital se regasesc in Prospectul proportionat la link-ul: https://goo.gl/xjiihX