4.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a îşi respecta obligaţiile financiare în timpul perioadei respective.

Societatea nu s-a aflat în imposibilitatea de a își respecta obligațiile financiare.

4.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Nu există modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.

Structura acționariatului la 30 iunie 2020

Structura acționariatului la data de 30 iunie 2020, conform informării de la Depozitarul Central este:

Acționar Procent din capital si drepturi de vot 
LOGOFĂTU CRISTIAN-ION 12,9677% 
LOGOFĂTU MIHAI-ALEXANDRU-CONSTANTIN 14,1440%
CĂPĂȚÎNĂ-GROȘANU RAZVAN 10,3302% 
ALȚI ACȚIONARI 62,5582% 
Meniu