Tranzacţii semnificative cu afiliatii

Nu este cazul – În perioada de raportare, societatea nu a încheiat tranzacții semnficative cu persoane cu care acționează în mod concertat sau cu afiliații. În desfășurarea activității normale operaționale, există fluxuri comerciale care generează tranzacții între companiile din grup.

Meniu