Emitentul pune la dispoziția investitorilor analiza consolidată a activelor, capitalurilor și datoriilor Grupului la finalul perioadei de raportare 30 iunie 2020.

Meniu