O perspectiva anualizata asupra rezultatelor financiare

Incepand cu prima data cand am avut obligatia de a publica rezultate trimestriale (Q3 2020, odata cu trecerea pe piata principala), am inclus in toate raportarile si o perspetiva anualizata a rezultatelor – ceea ce americanii numesc „trailing twelve months”.Consideram mult mai relevanta prezentarea rezultatelor in acest format ( ‚ultimele 12 luni’ ) , fiindca surprinde mai corect evolutia pe termen mediu a businessului.

Daca analizam activitatea grupului la nivel consolidat pe ultimele 12 luni, imaginea este una pozitiva, cu un avans al cifrei de afaceri depeste 15%, ceea ce a generat o crestere de 32% a marjei brute dar si aproape o dublare a valorii indicatorului Profit Operational: de la 4,16 milioane lei la Q1 2021 la 7,91 milioane lei la Q1 2022:

Trailing 12M Q1 2022 Trailing 12M Q1 2021 Evolutie
Venituri din contracte cu clientii 125,503,188 108,405,167 15.77%
Costul vânzărilor (98,625,485) (88,078,074) 11.98%
Marja bruta 26,877,703 20,327,093 32.23%
Alte venituri 4,147,962 456,452
Costuri de vanzare/distributie (10,269,119) (7,787,468) 31.87%
Cheltuieli administrative (12,842,781) (8,832,253) 45.40%
EBIT 7,913,765 4,163,824 90.06%
Cheltuieli SOP (1,008,455) (1,573,718)
Castig/(pierdere) titluri puse in echivalenta 559,195 166,585 235.68%
Venituri financiare 8,552,922 2,302,008 271.54%
Cheltuieli financiare (2,821,220) (3,941,129) -28.42%
Profit brut 13,196,207 1,117,571 1,080.79%
Impozit pe profit (1,541,152) (425,060)
Profit net 11,655,055 692,510 1,583.02%
Profit net atribuibil societatii mama 10,289,331 602,966 602,966
Interese care nu controleaza 1,276,440 89,545

Indicatori conform Anexa 13 Reg. ASF 5 /2018

Indicator (formula) 31.03.2022 31.03.2021
Indicatorul lichidității curente (Active curente/Datorii curente) 1.56 2
Indicatorul gradului de îndatorare (Datorii TL nete / Capital propriu)*100 62% 93%
Viteza de rotație a debitelor-clienți (Sold mediu clienți/ cifra de afaceri) x 90 zile 80 zile 101 zile
Viteza de rotație a activelor imobilizate (Cifra de afaceri / Active imobilizate) 0,58 0,45