Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor emitentului şi ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante

Pozitia financiara

In trimestrul 1 2022, activele consolidate la nivel de grup s-au situat la un nivel asemanator ca la finalul anului 2021, inregistrand valoarea de 124 milioane lei (in scadere cu 6% vs T4 2021). Aceasta scadere se datoreaza in cea mai mare masura diminuarii, cu aproximativ 7 milioane lei, a valorii activelor financiare.

Pe de alta parte, soldul creantelor comerciale a inregistrat un avans de 2,6 milioane lei la T1 2022 atingand valoarea de 35,2 milioane lei (+8% vs T4 2021). Ca intotdeauna, aceste creante comerciale sunt ‚balansate’ cu atentie fata de datoriile comerciale, care inregistreaza valoarea de 37 milioane lei la final de T1 2022, in scadere cu 10,1% fata de finalul anului 2021.

In ceea ce priveste capitalurile proprii, acestea au inregistrat o diminuare provocata de rezultatul financiar al perioadei analizate, la T1 2022 atingand valoarea de 50,3 milioane lei.

Datoriile pe termen lung au inregistrat o scadere cu aproximativ 10,6 milioane lei, in special datorata reincadrarii obligatiunilor BNET23C la ‚datorii pe termen scurt’ (crescand astfel pozitia aceasta fata de perioada anterioara).

Performanta emitentului si filialelor in perioada

BNET GROUP 31.Mar.22 31.Mar.21 Evolutie
Venituri din contracte cu clientii 33,130,092 20,203,231 64.0%
Venituri din prestarea de servicii 13,930,951 6,124,524 127.5%
Vanzarea de marfuri 19,199,142 14,078,707 36.4%
Costul vânzărilor 26,633,293 16,191,119 64.5%
Costul vanzarii marfuri/materiale 17,121,907 11,455,788 49.5%
Servicii cloud 1,208,258 1,251,314 -3.4%
Ore-Om 8,303,128 3,484,016 138.3%
Marja bruta 6,496,799 4,012,112 61.9%
Alte venituri 164,634 103,757 58.7%
Cheltuieli de vanzare/distributie 2,779,344 2,057,505 35.1%
Ore-Om 2,300,683 1,689,285 36.2%
Publicitate 478,661 368,220 30.0%
Cheltuieli administrative 3,907,617 2,644,955 47.7%
(din care)
Ore-Om 1,659,802 1,241,416 33.7%
Amortizare 559,166 710,462 -21.3%
Alte servicii terti 834,953 360,108 131.9%
Profit Operational (25,529) (586,590) -95.6%

In perioada primului trimestru din 2022, cifra de afaceri consolidata pe intreg Grupul a inregistrat o crestere de 13 milioane lei (de la aproape 20,2 milioane lei la 33,1 milioane lei), ceea ce a dus la o crestere cu aproape 60% a marjei brute generate. Evolutia pozitiva a cheltuielilor indirecte in cadrul T1 2022 vs T1 2021 – cu aproximativ 2 milioane lei, impartit intre cheltuieli de vanzare (700 mii lei) si cheltuieli adminsitrative (1.25 milioane lei), se datoreaza urmatorilor factori:

  • Includerea de noi companii in perimetrul de consolidare: 230 mii lei in cazul cheltuielilor de vanzare si 750 mii lei in cazul cheltuielilor adminsitrative
  • Alti factori (marirea echipelor si cresterea salariilor) – 490 mii lei in cazul cheltuielilor de vanzare si 510 mii lei in cazul cheltuielilor adminsitrative.

Rezultatul operational al pirmului trimestru inregistreaza in premiera absoluta o valoare aproape de zero, o imbunatatire cu aproape 600 mii lei fata de anul anterior.

Elementul care a contribuit decisiv la rezultatului brut al perioadei este reprezentat de evolutia profitabilitatii financiare din reevaluarea detinerilor minoritate mark-to-market, care se realizeaza pe baza cotatiilor din piata de la finalul fiecarui trimestru si care ‚marcheaza o pierdere pe hartie’. Asa cum am spus si in Raportul Anual 2021 dar si in Raportul Preliminar publicat in februarie 2022, evaluarea detinerilor Bittnet in companiile listate poate avea impact, fie pozitiv, fie negativ, in functie de evolutia cotatiilor din piata, de la un trimestru la altul. Ne asteptam ca pe termen lung aceste investitii sa aduca valoare semnificativa actionarilor nostri.

DIVIZIA EDUCAȚIE (TRAINING) 31.Mar.22 31.Mar.21
Venituri 4.569.683 2.068.544 120,9%
Costul vânzărilor 2.983.746 1.101.761 170,8%
Costul vanzarii marfuri/materiale 62.774 34.332 82,8%
Ore-Om 2.920.972 1.067.428 173,6%
Marja bruta 1.585.937 966.783 64,0%
Alte venituri 102.831 91.958 11,8%
Cheltuieli de vanzare/distributie 1.117.196 697.141 60,3%
Ore-Om 915.965 486.809 88,2%
Publicitate 201.231 210.332 -4,3%
Cheltuieli administrative 1.262.226 1.233.373 2,3%
Ore-Om 453.669 497.858 -8,9%
Amortizare 286.285 427.340 -33,0%
Alte servicii terti 291.757 195.440 49,3%
Diverse 88.237 20.120 338,6%
Profit Operational (690.654) (871.773) 20,8%

In perioada primului trimestru din 2022, cifra de afaceri a Diviziei de Educatie inregistrat un avans de 2,5 milioane lei, ceea ce a dus la o crestere cu app. 64% a marjei brute generate. Evolutia pozitiva a cheltuielilor indirecte in cadrul T1 2022 vs T1 2021 – cu aproximativ 450 miii lei (in principal datorita cresterii cheltuielilor de vanzare, pe fondul includerii de noi companii in cadrul diviziei – 130 mii lei, dar si al cresterii echipelor si salariilor – 300 mii lei) – a condus la un rezultat operational de -690 mii lei, o imbunatatire cu app. 180 mii lei fata de perioada similara a anului anterior. 

DIVIZIA TEHNOLOGIE (INTEGRARE) 31.Mar.22 31.Mar.21
Venituri 28.560.410 18.134.687 57,5%
Prestarea de servicii 9.361.268 4.055.980 130,8%
Vanzarea de marfuri 19.199.142 14.078.707 36,4%
Costul vânzărilor 23.650.596 15.089.358 56,7%
Marfuri/materiale 17.059.133 11.421.456 49,4%
Servicii cloud 1.208.258 1.251.314 -3,4%
Ore-Om 5.383.205 2.416.588 122,8%
Marja bruta 4.909.813 3.045.329 61,2%
Alte venituri 61.802 11.800 423,8%
Cheltuieli de vanzare/distributie 1.662.148 1.360.364 22,2%
Ore-Om 1.384.718 1.202.476 15,2%
Publicitate 277.430 157.888 75,7%
Cheltuieli administrative 2.644.342 1.411.582 87,3%
Ore-Om 1.205.084 743.558 62,1%
Amortizare 272.881 283.122 -3,6%
Alte servicii terti 543.196 164.669 229,9%
Diverse 212.492 55.251 284,6%
Profit Operational 665.125 285.183 133,2%

In perioada primului trimestru din 2022, cifra de afaceri a Diviziei de Tehnologie inregistrat un avans de 10,4 milioane lei, ceea ce a dus la o crestere cu app. 61% a marjei brute generate. Evolutia pozitiva a cheltuielilor indirecte in cadrul T1 2022 vs T1 2021 – cu aproximativ 1,5 milioane lei, impartit intre cheltuieli de vanzare (300 mii lei / pe fondul includerii de noi companii in cadrul diviziei – 100 mii lei, dar si al cresterii echipelor si salariilor – 200 mii lei) si cheltuieli adminsitrative (1.2 milioane lei / pe fondul includerii de noi companii in cadrul diviziei – 750 mii lei, dar si al cresterii echipelor si salariilor si a altor cheltuieli administrative – 450 mii lei) – a condus la un rezultat operational de 665 mii lei, o imbunatatire cu app. 380 mii lei fata de perioada similara a anului anterior.