Situatia Fluxurilor de Numerar

Din punct de vedere operational activitatea curenta a fost in continuare generatoare de numerar inregistrand +1,15 mil lei cash-flow din exploatare, ceea ce, combinat cu derularea cu succes a rundei de atragere de capital prin mecanismele BVB ne-a permis sa continuam fluxurile investitionale, diversificand astfel ‚earnings power’ si crescand rezilienta grupului, in linie cu viziunea de a construi o fortareata financiara. Astfel, disponibilitatile consistente de cash la finalul perioadei de raportare erau de 26 milioane lei, adica o pozitie de net debt mai mica decat zero.

30-Jun-21 30-Jun-20
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:
Profit brut  2,038,932 1,301,414
Ajustari pentru:
Cheltuieli cu amortizarea 1,401,713 838,852
Cheltuieli privind activele cedate 86,016
Beneficii acordate angajaților SOP 401,249 873,241
Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare 1,620,250 1,747,409
Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare – leasing 230,140 159,414
Venituri din dobanda si alte venituri financiare -73,060 -95,723
Câștig din investitii -2,511,393 0
Câștig titluri puse in echivalenta -448,033 244,983
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant  2,745,815 5,069,590
Variatia soldurilor conturilor de creante comerciale si alte creante 3,564,247 -4,746,991
Variatia soldurilor conturilor de stocuri -502,477 1,595,584
Variatia soldurilor conturilor de datorii comerciale si alte datorii -4,513,685 -2,227,454
Numerar generat din exploatare  1,293,899 -309,271
Impozit pe profit platit -146,157 -50,005
Numerar net din activitati de exploatare 1,147,743 -359,276
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:
Plati pentru achizitionarea de interese de participare -1,075,236 0
Imprumuturi acordate entitatilor legate -240,000 0
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale -739,583 -322,239
Alte investitii in active financiare -1,865,800 0
Incasari din alte investitii financiare 1,427,555 0
Dividende incasate 385,082 0
Dobanzi incasate 73,060 72,163
Numerar net din activitati de investitie -2,034,922 -250,075
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:
Incasari din emisiunea de actiuni 10,412,024 8,853,597
Rascumparari/vanzari actiuni proprii 166,200 0
Trageri din imprumuturi bancare 0 2,383,194
Rambursari de imprumuturi bancare -1,610,281 -3,005,006
Rambursari din emisiunea de obligatiuni -4,500,000 0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar -720,646 -743,938
Dobanzi platite -1,450,254 -1,638,990
Dividende platite / primite -39,266 0
Numerar net din activitati de finantare  2,257,776 5,848,857
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar  1,370,597 5,239,506
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar  24,872,655 20,824,117
Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar  26,243,252 26,063,623