2018

Raport Semestrial

Bittnet Systems S.A. informează acționarii despre disponibilitatea raportului semestrial pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018, la următorul link:

Raport Anual

Pentru un acces ușor la informații, Bittnet Systems S.A. prezintă un link direct cu Raportul Anual pentru anul 2018, în forma în care este supus votului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor (inclusiv raportul de audit și fișa financiară). Vă rugăm să accesați linkurile de mai jos :

Meniu