Informare praguri detinere actionari

Bittnet Systems S.A. (Emitentul) a fost informat de actionari despre urmatoarele atingeri de praguri de detinere semnificative (conform art 69 din Legea 24 / 2017), prin tranzactii de cumparare sau vanzare: 

Dl Razvan Capatina – vanzare – scadere sub pragul de 20%

Emotion Concept SRL – cumparare – depasirea pragului de 5%

CR15-atingerepraguridetinereactionari.docx

Raport Anual 2016

Bittnet Systems S.A. informeaza actionarii cu privire la disponibilitate Raportului Anual pentru exercitiul financiar 2016.

Raport Anual 2016 – RO

Hotarari AGA O & E, 26.04.2017

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii despre hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, desfasurate astazi, 26.04.2017, la punctul de lucru al Companiei, in Bucuresti, Sector 6, Bd Iuliu Maniu 7-11.

BNET_20170426195718_Raport-curenta-rezultate-aga

Raport prelungire acord factoring

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii cu privire la derularea urmatoarei actiuni de finantare bancara: prelungirea acordului de factoring cu Unicredit Bank pentru unii dintre clientii Companiei. Garantiile pentru acest tip de finantare bancara sunt cesiunea incasarilor viitoare in relatia acestor clienti cu Bittnet Systems. Acest produs bancar scade presiunea pe cashflow-ul Companiei in conditiile termenelor de plata solicitate de clienti.

CR12 raport curent

Anunt plata cupon 3 – obligatiuni BNET19

BITTNET SYSTEMS S.A., in calitate de Emitent, anunta ca va efectua in data de 18.04.2017 plata cuponului nr. 3 aferent obligatiunilor emise in data de 15.07.2016 avand simbol de tranzactionare BNET19. Plata se va efectua prin intermediul Depozitarului Central si a Bancii Transilvania – in calitate de agent de plata – catre detinatorii de obligatiuni inregistrati in Registrul Obligatarilor la data de referinta 13.04.2017 (ex-date: 12.04.2017). Plata dobanzii se va efectua prin transfer bancar in contul participantilor la sistemul RoClear, in conturile comunicate de detinatorii de obligatiuni in Formularul de subscriere sau in conturile notificate agentului de plata de catre detinatorii de obligatiuni. Rata dobanzii este fixa de 9% pe an iar cuponul platit este de 22,50 lei brut/obligatiune. Obligatiunile emise de BITTNET SYSTEMS SA sunt tranzactionate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, incepand cu data de 27.09.2016, sub simbolul BNET19.

CR2 raport curent

Convocare Adunarea Generala a Actionarilor – 26 Aprilie 2017

Administratorul unic al societăţii comerciale BITTNET SYSTEMS S.A. – persoană juridică română, cu sediul social în Bucuresti, Str. Şoimuş nr. 23, Bl. 2, Sc. B, Ap. 24, 040704 – Sector 4 şi cu adresa de comunicare in Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, 061072 – sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3752/22.02.2007, având Cod Unic de Înregistrare RO21181848,

CONVOACĂ

  • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 26.04.2017 ora 11.00 la adresa sediului secundar situat in Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6, şi
  • Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 26.04.2017 ora 12.00 la adresa sediului secundar situat in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6,

pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârsitul zilei de 17.04.2017 (Data de Referinţă), cu menţiunea că doar persoanele care au calitatea de acţionar la Data de Referinţă pot participa şi vota în cadrul AGOA si AGEA.

Ordinea de zi si documentele suport pot fi regasite pe site-ul companiei pentru relatia cu actionarii – la adresa:

https://investors.bittnet.ro/intalniri-ale-actionarilor/adunarea-generala-a-actionarilor-26-aprilie-2017/?lang=ro

si in documentul atasat :

Convocator_AGA_BNET_Aprilie_2017-ROM

Eliberare CIVM – ASF

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii cu privire la eliberarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a Certificatului de Inregistrare a Valorilor Mobiliare cu nr. AC-4149-3 din data 08.03.2017 ca urmare a inregistrarii operatiei de majorare a capitalului social al Compnaiei cu 1.000.974 actiuni noi conform Hotararii AGA din 28.04.2016. Compania urmeaza procedura de inregistrare a actiunilor in conturile de tranzactionare ale actionarilor, adresandu-se in continuare catre Depozitarul Central.

CIVM-dupa-majorare-aporturi

CR9-raport-curent-CIVM-privind-majorarea-capital

 

Informare prelungire linie de credit

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii cu privire la semnarea actului aditional nr. 2/17.02.2017 la contractul de credit nr. 132/15.06.2015 cu Patria Bank S.A. Linia de credit a fost dimensionata la 1.000.000 lei, cu urmatoarele garantii:

  • Cesiune asupra contractelor unor clienti ai Companiei;
  • Ipoteca mobiliara asupra unui numar de 1.351.315 actiuni detinute de catre domnul Logofatu Cristian Ion, director financiar al Companiei ;
  • Ipoteca mobiliara asupra unui numar de 1.351.315 actiuni detinute de catre domnul Logofatu Mihai Alexandru Constantin, administrator al Compniei.

Linia de credit are data scadentei la 16.02.2018, cu posibilitate de prelungire si va fi folosita in continuare pentru finanatarea activitatii curente.

CR8 raport curent prelungire linie de credit

Prelungire statut “Cisco Certified Gold Partner”

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii cu privire la obtinerea prelungirii  statutului de “Cisco Certified Gold Partner” in urma promovarii auditului realizat de vendorul american Cisco Systems. Pentru prelungirea certificarii obtinute in urma cu un an, Compania a parcurs procesul de audit care a verificat performatele si aptitudinile echipei Bittnet. Au fost reverificate procesele si procedurile standardizate la nivelul Companie pe tehnologiile Cisco,  tratarea proiectelor si clientilor, competentele de vanzare pe solutii complexe, competentele de instalare si mentenanta pentru aceste servicii IT, documentarea solutiilor livrate, managementul proiectelor, modul de raspuns la tichetele de suport tehnic deschise de clienti, satisfactia clientilor, practicile de business si capacitatea Companiei de a integra solutii de tip Hibryd IT, Cloud si Management Services, solutii de securitate, in proiecte de tehnologie Cisco.

CR6 raport curent prelungire CISCO Gold