Anunt perioada inchisa de tranzactionare

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza persoanele interesate ca in perioada 26.07.2017 – 25.08.2017 actionarii care au statutul de “insider” sau actionarii care detin informatii considerate de natura privilegiata, in sensul Regulamentului nr. 1/2006, Legii 24/2017, precum si al Regulamentelor (UE) nr. 522/2016 si nr. 596/2014 (referitor la abuzul de piata) nu au dreptul sa deruleze nicio tranzactie in nume propriu sau in contul unei terte parti, direct sau indirect, legata de actiunile sau titlurile de creanta sau alte instrumente financiare derivate ale Companiei. Perioada inchisa survine ca urmare a faptului ca in data de 25.08.2017 Compania va publica Raportul pentru Semestrul 1 al anului financiar 2017 insotit de rezultatele financiare semestriale.

CR19 raport curent

Anunt plata cupon 4 – BNET19

BITTNET SYSTEMS S.A., in calitate de Emitent, anunta ca va efectua in data de 17.07.2017 plata cuponului nr. 4 aferent obligatiunilor emise in data de 15.07.2016 avand simbol de tranzactionare BNET19. Plata se va efectua prin intermediul Depozitarului Central si a Bancii Transilvania – in calitate de agent de plata – catre detinatorii de obligatiuni inregistrati in Registrul Obligatarilor la data de referinta 13.07.2017 (ex-date: 12.07.2017). Plata dobanzii se va efectua prin transfer bancar in contul participantilor la sistemul RoClear, in conturile comunicate de detinatorii de obligatiuni in Formularul de subscriere sau in conturile notificate agentului de plata de catre detinatorii de obligatiuni. Rata dobanzii este fixa de 9% pe an iar cuponul platit este de 22,50 lei brut/obligatiune. Obligatiunile emise de BITTNET SYSTEMS SA sunt tranzactionate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, incepand cu data de 27.09.2016, sub simbolul BNET19.

CR4 plata cupon 4 BNET19

Eliberare CIVM de catre ASF

Bittnet Systems S.A. (Compania) informeaza actionarii despre eliberarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a Certificatului de Inregistrare a Valorilor Mobiliare cu nr. AC-4149-4 din data 03.07.2017 ca urmare a inregistrarii operatiei de majorare a capitalului social al Compnaiei cu 14.514.123 actiuni gratuite conform Hotararii AGA din 26.04.2017. Compania urmeaza procedura de inregistrare a actiunilor in conturile de tranzactionare ale actionarilor, adresandu-se in continuare catre Depozitarul Central care va procesa distribuirea de actiuni gratuite catre actionarii de la data de inregistrare (30 iunie 2017).

CIVM BNET

BNET_20170704142851_CR18-raport-CIVM-de-la-ASF

Informare praguri detinere actionari

Bittnet Systems S.A. (Emitentul) a fost informat de actionari despre urmatoarele atingeri de praguri de detinere semnificative (conform art 69 din Legea 24 / 2017), prin tranzactii de cumparare sau vanzare: 

Dl Razvan Capatina – vanzare – scadere sub pragul de 20%

Emotion Concept SRL – cumparare – depasirea pragului de 5%

CR15-atingerepraguridetinereactionari.docx

Raport Anual 2016

Bittnet Systems S.A. informeaza actionarii cu privire la disponibilitate Raportului Anual pentru exercitiul financiar 2016.

Raport Anual 2016 – RO

Hotarari AGA O & E, 26.04.2017

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii despre hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, desfasurate astazi, 26.04.2017, la punctul de lucru al Companiei, in Bucuresti, Sector 6, Bd Iuliu Maniu 7-11.

BNET_20170426195718_Raport-curenta-rezultate-aga