Clarificari tranzactii persoane initiate

In vederea asigurarii unei informari corecte a investitorilor, Compania atentioneaza actionarii despre o informatie eronata aparuta in presa. Astfel, Ziarul Financiar a publicat, atat in editia print, cat si online in data de 5 octombrie 2017 articolul cu titlul “Cristian Logofatu, actionar majoritar si fondator Bittnet, vinde actiuni de 22400 lei”. Articol in care se prezinta informatia ca dl Logofatu Cristian – CFO Bittnet – ar fi vandut un pachet de 120.000 actiuni Bittnet este fals. Notificarile publicate pe fluxul de stiri al Bursei de Valori infirma aceasta informatie, si o redau pe cea corecta: Dl Logofatu Cristian a vandut 120.000 drepturi de preferinta (Simbol BNETR02) dar a cumparat un numar de 19.200 actiuni (simbol BNET). Informatiile corecte se regasesc la adresele: http://www.bvb.ro/info/Raportari/BNET/BNET_20171004094618_Raportare-initiatBNET.pdf http://www.bvb.ro/info/Raportari/BNETR02/BNETR02_20171004095901_RaportareBNETR02.pdf

Anunt plata cupon 5 obligatiuni BNET19

BITTNET SYSTEMS S.A., (numita in continuare Compania) anunta ca va efectua in data de 16.10.2017 plata cuponului nr. 5 aferent obligatiunilor emise in data de 15.07.2016 avand simbol de tranzactionare BNET19. Plata se va efectua prin intermediul Depozitarului Central si a Bancii Transilvania – in calitate de agent de plata – catre detinatorii de obligatiuni inregistrati in Registrul Obligatarilor la data de referinta 12.10.2017 (ex-date:11.10.2017). Plata dobanzii se va efectua prin transfer bancar in contul participantilor la sistemul RoClear, in conturile comunicate de detinatorii de obligatiuni in Formularul de subscriere sau in conturile notificate agentului de plata de catre detinatorii de obligatiuni. Rata dobanzii este fixa de 9% pe an iar cuponul platit este de 22,500 lei brut/obligatiune. Obligatiunile emise de BITTNET SYSTEMS SA sunt tranzactionate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, incepand cu data de 27.09.2016, sub simbolul BNET19.

BNET19_CR5-raport-curent

Documente majorare capital

Ca urmare a aprobarii de catre ASF a Prospectului proportionat de oferta aferent majorarii capitalului social prin aport in numerar, regasiti mai jos Decizia ASF nr. 1353/28.09.2017, CIVM-ul aferent drepturilor de preferinta:

CIVM DP decizie ASF

Actiunile pot fi subscrise in Etapa 1 a majorarii de capital social, in perioada 23.10.2017 – 22.11.2017, dupa cum urmeaza:
• in cazul investitorilor ale caror drepturi de preferinta sunt inregistrate in Sectiunea 1 a Registrului, subscrierea se face exclusiv prin lntermediarul Ofertei si anume SSIF Goldring SA, astfel:

  1. Transmiterea documentelor prin curier sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu mentiunea pe plic ,,pentru majorarea capitalului social al S.C. BITTNET SYSTEMS S.A.” la intermediarul ofertei, respectiv la adresa: SSIF Goldring SA, Str. Tudor Vladimirescu, 56A, Targu Mures, cod 540014, jud. Mures, telefon: 0365 801839; 0265 269 195; 0724 899 499
  2. Depunerea documentelor la sediul lntermediarului SSIF Goldring SA din Targu Mures, Str. Tudor Vladimirescu, 56A, cod 540014, jud. Mures intre orele 9:30 – 17:00 ora Romaniei pe toata durata ofertei, cu exceptia ultimei Zile Lucratoare, cand programul este 09:30-13:00.

Formularele de subscriere si revocare aferente Etapei 1, care va avea loc in perioada 23.10.2017 – 22.11.2017 se regasesc aici:

• in cazul investitorilor ale caror drepturi de preferinta sunt inregistrate in Sectiunea 2 a Registrului, subscrierea se face intr-un cont deschis la un Participant (oricare dintre societatile de brokeraj autorizate conform Legii), subscrierea fiind conditionata de transmiterea respectivului Participant a Scrisorii de angajament, conform Prospectului proportionat: prin transmiterea unui ordin de cumparare conform prevederilor contractului de prestari de servicii de investitii financiare valabil, prin orice mijloace de comunicare prevazute in acel contract, fara a fi necesar sa depuna vreun Formular de Subscriere sau documente de identificare.

Toate detaliile aferente subscrierii in Etapa 1 a majorarii de capital se regasesc in Prospectul proportionat la link-ul: https://goo.gl/xjiihX

 

 

Majorare capital social

BITTNET SYSTEMS S.A., (numita in continuare Compania) informeaza actionarii cu privire la obtinerea vizei ASF – decizia nr. 1353/28.09.2017 – pentru Prospectul Proportionat aferent majorarii capitalului social prin aporturi in numerar. Operatiunea de majorare are ca obiect emiterea unui numar de 1.416.012 actiuni ordinare, oferite spre subscriere la un pret de 0,57 lei/actiune, in conformitate cu Hotararea AGEA din data de 26.04.2017. Valoarea totala a emisiunii este de 807.126,84 RON in ipoteza in care toate actiunile vor fi subscrise in Etapa 1 a majorarii de capital. Actionarii societatii care detineau actiuni la data de inregistrare 22 mai 2017 beneficiaza de un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute la data de inregistrare. Pentru subscrierea unei actiuni noi in cadrul operatiunii de majorare de capital, fiecare actionar trebuie sa detina 10.25 drepturi. Numarul de actiuni noi ce poate fi subscris de catre un actioner se calculeaza prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute la 10.25. In cazul in care rezultatul impartirii nu este un numar intreg, acesta se rotunjeste in jos.

Drepturile de preferinta vor fi listate la BVB si se vor tranzactiona sub simbolul BNETR02, pe o perioada a 10 zile lucratoare – intre 3 si 16 octombrie 2017. Ulterior perioadei de tranzactionare a Drepturilor de Preferinta, detinatorii de drepturi vor putea subscrie actiuni noi in perioada 23.10.2017 – 22.11.2017.

Toate informatiile necesare subscrierii in cadrul majorarii de capital se regasesc in Prospectul Proportionat pus la dispozitia actionarilor pe site-ul Emitentului si al Intermediarului, SSIF Goldring SA si accesibil la link-ul urmator:

Prospect Proportionat semnat ASF

Inregistrare transfer parti sociale Gecad Net SRL

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii asupra finalizarii de catre Registrul Comertului a inregistrarii transferului de parti sociale a Gecad Net SRL. Incepand cu data de 21.09.2017 Bittnet este unic asociat al Gecad Net SRL.
In continuare Compania isi va concentra eforturile operationale asupra integrarii activitatii celor doua entitati juridice, avand ca obiectiv principal cresterea profitabilitatii totale prin mentinerea echipelor si cresterea cifrei combinate de afaceri pe baza cresterii portofoliului comun de produse oferite clientilor.

CR26 raport curent

Derularea cu succes a unei oferte de obligatiuni

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii despre derularea cu succes, in perioada 28 august – 8 septembrie, a unei oferte de vanzare prin plasament privat de obligatiuni, conform Hotararii nr. 5 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 26 aprilie 2017. In cadrul plasamentului privat au fost inregistrate subscrieri de 4,5 milioane lei (45.000 obligatiuni), ceea ce reprezinta valoarea maxima a emisiunii de obligatiuni BNET22, in concordanta cu deciziei Administratorului unic al Companiei si a Documentului de Oferta. Obligatiunile au o valoare nominala de 100 lei, o scadenta de 5 ani, si o dobanda anuala de 9%, platibila trimestrial. Subscrierile au fost realizate de catre 19 persoane fizice. Investitia atrasa va fi folosita pentru finantarea achizitiei companiei Gecad Net SRL si asigurarea capitalului de lucru a acesteia. Conform aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Compania va demara procesul de listare a emisiunii de obligatiuni pe piata ATS pentru obligatiuni a Bursei de Valori Bucuresti.

CR25 raport curent

Obtinere Cod LEI (Legal Entity Identifier)

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii cu privire la obtinerea codului de identificare a entitatii juridice – codul LEI – ca parte a procesului de aliniere la cerintele impuse participantilor la pietele financiare de cele mai recente pachete de masuri adoptate la nivel european (MAD/MAR și MIFID II/MIFIR), inclusiv emitentilor de valori mobiliare.

Codul LEI (Legal Entity Identifier) este un cod unic de 20 de caractere și este atribuit conform standardului ISO 17442:2012. Codul LEI al Companiei este: 315700VUUQHM9VEDRO36.

Codul LEI permite armonizarea informatiilor si identificarea la nivel global a companiilor prezente pe pietele de capital, contribuind la cresterea gradului de incredere in randul participantilor la piata.

CR23 raport curent

Raport Semestrial 2017

Bittnet Systems S.A. informeaza actionarii cu privire la disponibilitatea Raportului Semestrial pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2017 accesand link-ul de mai jos.

Raport Semestrial BNET – Semestrul 1 2017

Consolidarea finantarii Companiei

Bittnet Systems (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii cu privire la imbunatatirea structurii de finantare a Companiei prin derularea urmatoarelor operatiuni de creditare bancara:

  • rambursare linie de credit Banca Transilvania SA: 1 milion lei;
  • inchidere plafon de finantare Patria Bank SA: 2 milioane lei;
  • ajungere la scadenta imprumut ProCredit Bank: sold initial (2014) – 350.000 lei
  • returnare imprumuturi actionari fondatori: 83.718,97 lei;
  • contractare linie de credit ProCredit Bank: 4,5 milioane lei.

Acordul de finantare cu ProCredit Bank este de tipul revolving overdraft, cu dobanda fixa, DAE sub 3% p.a. si cu scadenta la 2 ani. Garantiile constituite:

  • 10% deposit cash colateral;
  • fidejusiune actionari fondatori Mihai Logofatu si Cristian Logofatu;
  • garantie in baza programului “Initiativa pentru IMM” finantat de Uniunea Europeana prin FEDR si “Horizont 2020” si de catre Fondul European de Investitii si Banca Europeana de Investitii.

Linia de credit va fi folosita pentru finantarea activitatii curente si a planurilor de dezvoltare ale Companiei. Ca urmare a operatiunilor prezentate mai sus, Compania a “blocat” costul imprumuturilor pe termen lung la o rata a dobanzii de sub 6% p.a. (considerand dobanda anuala a obligatiunilor BNET19 de 9% si creditul contractat la ProCredit purtator al unui cost anual sub 3%).

CR21 raport curent