Informare retinere impozit cupoane obligatiuni

BITTNET SYSTEMS S.A., (numita in continuare Compania sau Emitentul) informeaza investitorii in obligatiunile corporative ale Companiei (simboluri de tranzactionare: BNET19 si BNET22) despre modificarea Codului Fiscal prin OUG nr. 79 din 8 noiembrie 2017, referitor la determinarea, retinerea si virarea catre bugetul de stat al impozitului pe veniturile din investitii (inclusiv veniturile din cupoanele rezultate din obligatiuni corporative).
Astfel, incepand cu 01 ianuarie 2018, impozitul se calculeaza si retine dupa cum urmeaza:
• Pentru persoanele fizice rezidente: 10% prin stopaj la sursa;
• Pentru persoanele fizice nerezidente care NU au transmis certificatul de rezidenta fiscala al unui stat cu care Romania are semnata conventia/tratatul privind evitarea dublei impuneri: 16% prin stopaj la sursa;
• Pentru persoanele fizice nerezidente care au trimis Emitentului certificatul de rezidenta fiscala, impozitul se va determina, retine si vira in functie de conventia pentru evitarea dublei impuneri semnata de Romania cu statul de apartenenta fiscala al respectivului obligatar;
• Pentru persoanele juridice rezidente si nerezidente: obligatia declararii si platii impozitului pe veniturile din investitii este a persoanei juridice detinatoare de obligatiuni corporative.
Pentru plata fiecarui cupon, Compania solicita si primeste de la Depozitarul Central registrul detinatorilor de obligatiuni. Registrul detinatorilor de obligatiuni nu contine informatii despre rezidenta fiscala. Pentru a aproxima rezidenta fiscala Compania foloseste urmatoarele informatii: tara de domiciliu si codul CNP. Astfel, persoanele fizice cu CNP roman si domiciliu declarat “Romania” sunt presupuse a fi rezidente, iar persoanele cu tara de domiciliu diferita de Romania sau fara CNP valabil sunt presupuse a fi nerezidente si deci se aplica o retinere de 16% in cazul in care Compania nu primeste un certificate de rezidenta fiscal.
Conform celor mai sus mentionate, Compania solicitat tuturor detinatorilor nerezidenti de obligatiuni sa transmita pana pe data de 14 martie 2018 certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatile competente ale statului de rezidenta. Acesta poate fi transmis pe adresa de e-mail: investors@bittnetsystems.ro .
In caz contrar, Compania va recurge la retinerea si virarea catre bugetul de stat a 16% din valoarea bruta a cuponului trimestrial aferent obligatiunilor BNET19 si BNET22 conform art. 224 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, modificata prin OUG 79/2017: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2018.htm#T4o

Raport curent BNET19 si BNET22

Anunt plata cupon 2 – BNET22

BITTNET SYSTEMS S.A., (numita in continuare Compania) anunta ca va efectua in data de 15.03.2018 plata cuponului nr. 2 aferent obligatiunilor emise in data de 8.09.2017 avand simbol de tranzactionare BNET22. Plata se va efectua prin intermediul Depozitarului Central si a Bancii Transilvania – in calitate de agent de plata – catre detinatorii de obligatiuni inregistrati in Registrul Obligatarilor la data de referinta 08.03.2018. Plata dobanzii se va efectua prin transfer bancar in contul participantilor la sistemul RoClear, in conturile comunicate de detinatorii de obligatiuni in Formularul de subscriere sau in conturile notificate agentului de plata de catre detinatorii de obligatiuni. Rata dobanzii este fixa de 9% pe an iar cuponul platit este de 2,2500lei brut/obligatiune. Obligatiunile emise de BITTNET SYSTEMS SA sunt tranzactionate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, incepand cu data de 28.11.2017, sub simbolul BNET22.

Raport curent BNET22 – plata cupon 2

Consolidarea finantarii Companiei

Bittnet Systems (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii cu privire la imbunatatirea structurii de finantare a Companiei prin derularea urmatoarelor operatiuni de creditare bancara:
• contractarea unei linii de credit de tipul revolving overdraft de la ProCredit Bank, in valoare de 2.790.000 RON, cu o rata de dobanda fixa de 3,75% pe an;
• semnarea unui contract de credit cu ProCredit Bank in valoare de 697.000 RON, cu o rata de dobanda variabila, ROBOR6M+1,5% pe an si o maturitate la 3 ani. Pentru acest contract rambursarile de principal se fac lunar.
Garantiile constituite pentru cele doua linii de finantare sunt:
• 26% depozit cash colateral, cu o dobanda fixa de 0,3% pe an;
• fidejusiune actionari fondatori, Mihai Logofatu si Cristian Logofatu;
• garantie in baza programului “Initiativa pentru IMM” finantat de Uniunea Europeana prin FEDR si “Horizont 2020” si de catre Fondul European de Investitii si Banca Europeana de Investitii.
Linia de credit va fi folosita pentru finantarea activitatii curente si a planurilor de dezvoltare ale Bittnet Systems si Gecad NET. Ca urmare a operatiunilor prezentate mai sus, Compania a “blocat” costul capitalului imprumutat pe termen lung la o rata a dobanzii de sub 6,4% p.a.
Totodata, Bittnet Systems a extins contractual de imprumut acordat Gecad Net de la suma initiala de 90.000 EUR, la un plafon de finantare de 1 milion EUR. Rata de dobanda pentru acest contract este de 6,5% pe an. Ratiunea pentru care s-a agreat un contract de imprumut in moneda straina a fost aceea ca Gecad Net trebuie sa faca mai multe plati in EUR catre furnizori straini, in timp ce Bittnet Systems are mai multe incasari in EUR de la clienti straini. In consecinta, Bittnet Systems detine rezerve valutare in timp ce Gecad Net negociaza si cumpara EUR. Cu acest contract de imprumut, cele doua companii intentioneaza sa diminueze riscul valutar si sa minimizeze cheltuielile de schimb valutar.

CR04 raport curent

Prelungire statut CISCO Certified Gold Partner

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii cu privire la promovarea auditului realizat de CISCO Systems, in vederea prelungirii statutului “CISCO Certified Gold Partner” pentru anul 2018. Au fost reverificate procesele si procedurile standardizate la nivelul Companiei, tratarea proiectelor si clientilor, competentele de vanzare pe solutii complexe, competentele de instalare si mentenanta pentru aceste servicii, managementul proiectelor IT, modul de raspuns la tichetele de suport tehnic deschise de clienti, satisfactia clientilor, practicile de business si capacitatea Companiei de a integra solutii de tip Hibryd IT, Cloud si Management Services si solutii de Securitate. Statutul de “CISCO Certified Gold Partner” este verificat si prelungit de vendorul american de tehnologie in fiecare an.

CR03 raport curent

Anunt perioada inchisa de tranzactionare

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza persoanele interesate ca in perioada 15.01.2018 – 16.02.2018 actionarii care au statutul de persoana initiata (insider), in sensul Regulamentului nr. 1/2006, Legii 24/2017, precum si al Regulamentelor (UE) nr. 522/2016 si nr. 596/2014 (regulament referitor la abuzul de piata) nu au dreptul sa deruleze tranzactii in nume propriu sau in contul unei terte parti, direct sau indirect, legata de actiunile, titlurile de creanta sau alte instrumente financiare derivate ale Companiei. Perioada inchisa survine ca urmare a faptului ca in data de 16.02.2018, Compania va publica Raportul referitor la rezultatele financiare preliminare pentru anul 2017.

BNET_20180112124444_CR02-raport-curent

Calendarul publicarii rezultatelor financiare

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza investitorii si persoanele interesate despre adoptarea calendarului de comunicare financiara, in anul 2018, dupa cum urmeaza:

EvenimentData
Rezultate financiare anuale preliminare pentru anul 201716 februarie 2018
Adunarea Generala a Actionarilor (AGA)25 aprilie 2018
Publicarea Raportului Anual pentru anul financiar 201727 aprilie 2018
Publicarea Raportului Semi-anual pentru Semestrul 1, 201831 august 2018

Datele au fost alese sa coincida cu seara ultimei zile lucratoare din saptamana, astfel incat sa permita timpul maxim de preluare a informatiei de catre partile interesate. Data Adunarii Generale a Actionarilor a fost aleasa in timpul unei zile lucratoare pentru a oferi posibilitatea participarii unui numar cat mai mare de actionari, in concordanta cu Principiile de Guvernanta Corporativa ale BVB.

CR01 raport curent

Anunt plata cupon 6 – BNET19

BITTNET SYSTEMS S.A., (numita in continuare Compania) anunta ca va efectua in data de 15.01.2018 plata cuponului nr. 6 aferent obligatiunilor emise in data de 15.07.2016 avand simbol de tranzactionare BNET19. Plata se va efectua prin intermediul Depozitarului Central si a Bancii Transilvania – in calitate de agent de plata – catre detinatorii de obligatiuni inregistrati in Registrul Obligatarilor la data de referinta 11.01.2018 (ex-date:10.01.2018). Plata dobanzii se va efectua prin transfer bancar in contul participantilor la sistemul RoClear, in conturile comunicate de detinatorii de obligatiuni in Formularul de subscriere sau in conturile notificate agentului de plata de catre detinatorii de obligatiuni. Rata dobanzii este fixa de 9% pe an iar cuponul platit este de 22,500 lei brut/obligatiune. Obligatiunile emise de BITTNET SYSTEMS SA sunt tranzactionate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, incepand cu data de 27.09.2016, sub simbolul BNET19.

CR01 raport curent BNEt19

Eliberare Certificat de Inregistrare – ASF

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii despre eliberarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a Certificatului de Inregistrare a Valorilor Mobiliare (CIVM) nr. AC-4149-5/20.12.2017, ca urmare a inregistrarii procesului de majorare a capitalului social cu aport in numerar din partea actionarilor. Astfel au fost inregistrate ca valori mobiliare 1.416.012 actiuni noi emise de Companie conform hotararii nr. 2 a AGEA din 26.04.2017. Compania urmeaza procesul de inregistrare la Depozitarul Central.
Conform deciziei Administratorului Unic al Companiei nr. 5353 din 21.12.2017 a fost stabilita ca data de inregistrare, 03.01.2018, si data platii (data in care actiunile nou emise vor fi disponibile la tranzactionare in conturile subscriitorilor) data de 04.01.2018

Atasate raportului curent, regasiti CIVM-ul eliberat de ASF si Decizia Administratorului Unic Bittnet Systems:

171220_CIVM_ASF

171221_decizie administrator bnet

CR39 raport curent

Inregistrare capital social Registrul Comertului

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii despre primirea de la Registrul Comertului a Certificatului de Inregistrare Mentiuni nr. 761455 / 08.12.2017, prin care au fost inregistrate in Registrul Comertului mentiunile privind majorarea capitalului social cu aport in numerar in urma Confirmarii Administratorului Unic din 07.12.2017 si conform Hotararii nr. 2 adoptata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, desfasurata in data de 26 aprilie 2017. Atasate raportului curent, pot fi consultate documentele: CIM-ul eliberat de Registrul Comertului si Confirmarea Administratorului Companiei.
Compania urmeaza procesul de inregistrare al noului numar de actiuni la ASF si Depozitarul Central.

CR38 raport curent cim onrc confirmare administrator