Inregistrare capital social Registrul Comertului

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii despre primirea de la Registrul Comertului a Certificatului de Inregistrare Mentiuni nr. 761455 / 08.12.2017, prin care au fost inregistrate in Registrul Comertului mentiunile privind majorarea capitalului social cu aport in numerar in urma Confirmarii Administratorului Unic din 07.12.2017 si conform Hotararii nr. 2 adoptata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, desfasurata in data de 26 aprilie 2017. Atasate raportului curent, pot fi consultate documentele: CIM-ul eliberat de Registrul Comertului si Confirmarea Administratorului Companiei.
Compania urmeaza procesul de inregistrare al noului numar de actiuni la ASF si Depozitarul Central.

CR38 raport curent cim onrc confirmare administrator

Raport subscrieri majorare capital social

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii despre rezultatele procesului de subscriere in cadrul operatiunii de majorare de capital social cu aporturi noi, aprobata prin Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 26 aprilie 2017.
In etapa 1 – derulata intre 23 octombrie si 22 noiembrie 2017 – au fost subscrise 925.284 actiuni (65.34%) la pretul de 0,57 lei per actiune, iar in Etapa a II-a Compania a oferit cele 490.728 actiuni ramase (34.66%) in cadrul unui plasament privat. Acestea au fost subscrise la pretul unitar de 0,6 lei per actiune de catre 20 investitori, persoane fizice.
Intermediarul plasamentului a fost SSIF Goldring SA. La finalul etapei 2, au fost subscrise toate actiunile oferite in cadrul operatiunii de majorare de capital social. In cadrul celor doua etape de subscriere, Bittnet Systems SA a atras o crestere de capital social in valoare de 821.848,68 lei.
Compania continua procesul de inregistrare a operatiunii de majorare la Registrul Comertului, ASF si Depozitarul Central.

CR36 raport curent

Anunt plata cupon 1 – BNET22

BITTNET SYSTEMS S.A., (numita in continuare Compania) anunta investitorii ca va efectua in data de 15.12.2017 plata cuponului nr. 1 aferent obligatiunilor emise in data de 8.09.2017 avand simbolul de tranzactionare BNET22. Plata se va efectua prin intermediul Depozitarului Central si a Bancii Transilvania – in calitate de agent de plata – catre detinatorii de obligatiuni inregistrati in Registrul Obligatarilor la data de referinta 08.12.2017 (exdate:07.12.2017). Plata dobanzii se va efectua prin transfer bancar in contul participantilor la sistemul RoClear, in conturile comunicate de detinatorii de obligatiuni in Formularul de subscriere sau in conturile notificate agentului de plata de catre detinatorii de obligatiuni. Rata dobanzii este fixa de 9% pe an iar cuponul platit este de 2,2500 lei brut/obligatiune. Obligatiunile emise de BITTNET SYSTEMS SA sunt tranzactionate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, incepand cu data de 28.11.2017, sub simbolul BNET22.

CR1 raport curent

Raport subscrieri Etapa 1 – majorare capital social cu aport in numerar

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii despre rezultatele procesului de subscriere in cadrul operatiunii de majorare de capital social cu aporturi noi, aprobata prin Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 26 aprilie 2017.
Astfel, in perioada 23 octombrie – 22 noiembrie 2017 a avut loc Etapa I de subscrieri, in care au fost oferite un numar de 1.416.012 actiuni, la pretul de 0.57 lei pe actiune.
In perioada de subscriere si-au exercitat dreptul de preferinta peste 90 de investitori. Acestia au subscris un numar total de 925.284 actiuni ceea ce reprezinta o subscriere in proportie de 65,34%. Valoarea totala a sumelor atrase de Companie in aceasta etapa este de 527.411,88 lei.
Intermediarul ofertei a fost SSIF Goldring SA, iar aceasta s-a distribuit prin toti intermediarii autorizati de Bursa de Valori Bucuresti.
In Etapa a II-a Compania va oferi spre subscriere cele 490.728 actiuni ramase nesubscrise, in cadrul unui plasament privat. Etapa a II-a a majorarii se va desfasura pe perioada a 5 zile lucratoare incepand cu data de 27.11.2017.

CR35 raport curent

Inchidere linie credit Patria Bank

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii despre inchiderea creditului cu Patria Bank. Linia de credit era dimensionata la valoarea de 1.000.000 lei si a fost folosita de Companie pentru finantarea activitatii curente. Conform contractului dintre parti, creditul avea o scadenta la 1 an (pana in 16.02.2018), cu posibilitate de prelungire. In acest fel, Compania a eliberat garantiile pentru acest contract de credit.

CR34 raport curent

Listare obligatiuni BNET22

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii despre primirea din partea Bursei de Valori Bucuresti a acordului privind admiterea la tranzactionare a obligatiunilor BNET22. Emisiunea este formata din 45.000 obligatiuni, cu o valoare nominala de 100 lei, o scadenta de 5 ani (pana in luna septembrie 2022), si o dobanda anuala de 9%, platibila trimestrial. Prima zi de tranzactionare va fi 28 noiembrie iar simbolul va fi BNET22.

CR33 raport curent

Imprumut Gecad Net SRL

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii cu privire la acordarea unui credit catre Gecad Net SRL. Creditul in valoare de 90.000 euro are o rata de dobanda fixa de 4% p.a., o scadenta la 12 luni si este acordat pentru finantarea activitatii curente, a capitalului de lucru al Gecad Net SRL precum si pentru sustinerea proiectelor comune ale celor doua companii pentru finalul anului financiar 2017. Bittnet Systems este unicul asociat al Gecad Net SRL.

BNET_CR32-raport-curent

Prelungire statut Microsoft Gold Certified Partner – GecadNet SRL

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii cu privire la obtinerea de catre Gecad Net SRL a prelungirii statutului de “Microsoft Gold Certified Partner” in urma auditului realizat de vendorul american de tehnologie, Microsoft. Au fost verificate procesele si procedurile standardizate la nivelul Gecad Net, tratarea proiectelor si clientilor, competentele de vanzare atat pe proiecte de licentiere, cat si pe cele de solutii complexe, competentele de instalare si mentenanta pentru aceste servicii. Elemente important in obtinera prelungirii certificarii au fost feedback-ul clientilor, managementul proiectelor pe tehnologiile Microsoft, documentarea solutiilor propuse, practicile de business si capacitatea de a integra solutii de tipul Windows and Devices, Data Analytics, Collaboration and Content, Midmarket Solution Provider, Datacenter, Cloud Productivity, Small and Midmarket Cloud Solutions, Software Asset Management. Gecad Net SRL este unul dintre putinii parteneri Microsoft din Romania care detin competenta Gold Cloud Platform, competenta ce atesta cunostintele si experienta necesara pentru migrarea in Microsoft Azure. Statutul Microsoft Gold Certified Partner este valabil timp de un an si se poate prelungi sau retrage de catre Microsoft in functie de competentele fiecarui partener. Bittnet Systems detine 100% din partile sociale ale Gecad Net SRL.

CR31 raport curent

Eliberare CIVM de catre ASF, obligatiuni BNET22

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii despre obtinerea de la Autoritatea de Supraveghere Financiara a Certificatului de Inregistrare a Valorilor Mobiliare nr. OB-4550-1 din data 31 Octombrie 2017, ca urmare a inregistrarii ca valori mobiliare a obligatiunilor corporative emise de Companie in data de 8 Septembrie 2017, conform Hotararii AGA din 26 Aprilie 2017 si a deciziei Administratorului Unic. Compania urmeaza procesul de admitere la tranzactionare a obligatiunilor, adresandu-se in continuare catre Depozitarul Central si Bursa de Valori Bucuresti.

CIVM obligatiuni BNET22