Semnarea unui contract semnificativ

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii despre semnarea unui contract semnificativ:

  • Client: producator (manufacturing) electrocasnice
  • Obiectiv investitie client: dezvoltarea capacitatii de productie in judetul Dambovita (investitie greenfield)
  • Obiectiv contract: livrare de echipamente IT si configurare solutii tehnice si de wi-fi
  • Valoare contract: 450.000 USD
  • Termen de livrare: primul semestru 2018
  • Termen de plata: 30 zile de la livrare.

CR08 raport curent

Raport Anual 2017

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza investitorii cu privire la disponibilitate Raportului Anual pentru exercitiul financiar 2017 in forma prezentata si aprobata de AGOA din 25.04.2018. Acesta poate fi consultat accesand link-ul de mai jos:

Raport Anual Bittnet 2017 – romana

 

Hotarari AGA O & E 25 aprilie 2018

Bittnet Systems S.A. informeaza actionarii despre Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor din 25 aprilie 2018 la urmatorul link:

Raport curent – Rezultate AGA – RO.docx

Ziua Investitorului Bittnet

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza investitorii si presa despre organzarea, la sediul Companiei, a evenimentului “Ziua Investitorului”.

Evenimentul va avea loc in data de 19.04.2018, incepand cu ora 09:00 AM, la punctul de lucru al companiei din Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26, Cladirea Plaza Romania Offices, etaj 1, sector 6 (Cladirea de birouri lipita de Plaza Romania Mall).

Evenimentul se adreseaza tuturor partilor interesate – actionari, investitori individuali si institutionali, analisti, precum si mass-media. Participantii vor avea posibilitatea de a interactiona direct cu compania si conducerea acesteia.

In cadrul evenimentului, echipa Bittnet va prezenta participantilor rezultatele anului fiscal 2017 si strategia pentru anul 2018. In plus, va fi dezvaluita noua identitate a GECAD NET si vor fi sustinute prezentari de catre fondatorii celor doua companii ce intentioneaza a se alatura familiei Bittnet in 2018: Elian Solutions si Equatorial. Agenda detaliata a evenimentului poate fi consultata accesand link-ul de mai jos.

Agenda Ziua Investitorului Bittnet

Inscrierea la eveniment se face gratuit accesand link-ul alaturat sau la nr. de telefon: 0731.700.226

Inscriere Ziua investitorului

Anunt plata cupon 7 – BNET19

BITTNET SYSTEMS S.A., (numita in continuare Compania) anunta ca va efectua in data de 16.04.2018 plata cuponului nr. 7 aferent obligatiunilor emise in data de 15.07.2016 avand simbol de tranzactionare BNET19. Plata se va efectua prin intermediul Depozitarului Central si a Bancii Transilvania – in calitate de agent de plata – catre detinatorii de obligatiuni inregistrati in Registrul Obligatarilor la data de referinta 12.04.2018 (ex-date:11.04.2018). Plata dobanzii se va efectua prin transfer bancar in contul participantilor la sistemul RoClear, in conturile comunicate de detinatorii de obligatiuni in Formularul de subscriere sau in conturile notificate agentului de plata de catre detinatorii de obligatiuni. Rata dobanzii este fixa de 9% pe an iar cuponul platit este de 22,500lei brut/obligatiune. Obligatiunile emise de BITTNET SYSTEMS SA sunt tranzactionate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, incepand cu data de 27.09.2016, sub simbolul BNET19.

Erata Convocator AGA 25.04.2018

Conform precizarilor tehnice primite de la Depozitarul Central, Compania anunta actionarii despre publicarea prezentei erate la Convocatorul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor: 

Erata nr.1 convocator AGA Bittnet 2018.docx

Convocare Adunarea Generala – 25 aprilie 2018

Bittnet Systems SA (“Compania”) informeaza actionarii despre convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 25 Aprilie 2018 (la prima convocare sau 26 Aprilie 2018 la a doua convocare), la punctul de lucru al Companiei din Bd Timisoara nr 26, Cladirea “Plaza Offices” , etaj 1, Sector 6, Bucuresti.

Mai multe detalii AICI.

Informare retinere impozit cupoane obligatiuni

BITTNET SYSTEMS S.A., (numita in continuare Compania sau Emitentul) informeaza investitorii in obligatiunile corporative ale Companiei (simboluri de tranzactionare: BNET19 si BNET22) despre modificarea Codului Fiscal prin OUG nr. 79 din 8 noiembrie 2017, referitor la determinarea, retinerea si virarea catre bugetul de stat al impozitului pe veniturile din investitii (inclusiv veniturile din cupoanele rezultate din obligatiuni corporative).
Astfel, incepand cu 01 ianuarie 2018, impozitul se calculeaza si retine dupa cum urmeaza:
• Pentru persoanele fizice rezidente: 10% prin stopaj la sursa;
• Pentru persoanele fizice nerezidente care NU au transmis certificatul de rezidenta fiscala al unui stat cu care Romania are semnata conventia/tratatul privind evitarea dublei impuneri: 16% prin stopaj la sursa;
• Pentru persoanele fizice nerezidente care au trimis Emitentului certificatul de rezidenta fiscala, impozitul se va determina, retine si vira in functie de conventia pentru evitarea dublei impuneri semnata de Romania cu statul de apartenenta fiscala al respectivului obligatar;
• Pentru persoanele juridice rezidente si nerezidente: obligatia declararii si platii impozitului pe veniturile din investitii este a persoanei juridice detinatoare de obligatiuni corporative.
Pentru plata fiecarui cupon, Compania solicita si primeste de la Depozitarul Central registrul detinatorilor de obligatiuni. Registrul detinatorilor de obligatiuni nu contine informatii despre rezidenta fiscala. Pentru a aproxima rezidenta fiscala Compania foloseste urmatoarele informatii: tara de domiciliu si codul CNP. Astfel, persoanele fizice cu CNP roman si domiciliu declarat “Romania” sunt presupuse a fi rezidente, iar persoanele cu tara de domiciliu diferita de Romania sau fara CNP valabil sunt presupuse a fi nerezidente si deci se aplica o retinere de 16% in cazul in care Compania nu primeste un certificate de rezidenta fiscal.
Conform celor mai sus mentionate, Compania solicitat tuturor detinatorilor nerezidenti de obligatiuni sa transmita pana pe data de 14 martie 2018 certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatile competente ale statului de rezidenta. Acesta poate fi transmis pe adresa de e-mail: investors@bittnetsystems.ro .
In caz contrar, Compania va recurge la retinerea si virarea catre bugetul de stat a 16% din valoarea bruta a cuponului trimestrial aferent obligatiunilor BNET19 si BNET22 conform art. 224 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, modificata prin OUG 79/2017: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2018.htm#T4o

Raport curent BNET19 si BNET22

Anunt plata cupon 2 – BNET22

BITTNET SYSTEMS S.A., (numita in continuare Compania) anunta ca va efectua in data de 15.03.2018 plata cuponului nr. 2 aferent obligatiunilor emise in data de 8.09.2017 avand simbol de tranzactionare BNET22. Plata se va efectua prin intermediul Depozitarului Central si a Bancii Transilvania – in calitate de agent de plata – catre detinatorii de obligatiuni inregistrati in Registrul Obligatarilor la data de referinta 08.03.2018. Plata dobanzii se va efectua prin transfer bancar in contul participantilor la sistemul RoClear, in conturile comunicate de detinatorii de obligatiuni in Formularul de subscriere sau in conturile notificate agentului de plata de catre detinatorii de obligatiuni. Rata dobanzii este fixa de 9% pe an iar cuponul platit este de 2,2500lei brut/obligatiune. Obligatiunile emise de BITTNET SYSTEMS SA sunt tranzactionate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, incepand cu data de 28.11.2017, sub simbolul BNET22.

Raport curent BNET22 – plata cupon 2